14112013 Vasin 04

Miroslav Vasin, pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, potpisao je ugovore sa predstavnicima malih i srednjih preduzeća i preduzetničkih radnji u Vojvodini, koji su ostvarili pravo na subvencije na konkursu Pokrajinskog sekretarijata za privredu. Subvencije su bile namenjene malim i srednjim preduzećima i preduzetničkim radnjama u sektoru proizvodnih delatnosti od interesa za unapređenje privrede u AP Vojvodini.

Ukupan iznos dodeljenih sredstava za podsticaj preduzećima i preduzetnicima u našoj pokrajini na ovom konkursu iznosio je 17,5 miliona dinara. Od toga, 10,5 miliona dinara usmereno je za kapitalne subvencije, odnosno za nabavku opreme i mašina, a sedam miliona dinara za tzv. tekuće subvencije, odnosno za nabavku repromaterijala potrebnog za proizvodnju. Prema rečima pokrajinskog sekretara Vasina, sam tok konkursa pokazao je da postoji veliko interesovanje sa mnogo kvalitetnih ideja. Istakavši da ova sredstva nisu dovoljna da odgovore na sve zahteve u regiji sa dva miliona stanovnika, Vasin je najavio da će naredne godine biti otvorena Kancelarija za preduzetnike, “gde ćemo ostvarivati efikasniju i direktnu saradnju”, te da će konkurs biti ponovljen na proleće. Vasin se osvrnuo na problem negiranja subvencija, koji je nastao promenom na čelu Ministarstva privrede nakon rekonstrukcije Vlade Srbije. “Smatram da su državne subvencije potrebne, a druga je stvar kontrola njihovog namenskog korišćenja”, izjavio je Miroslav Vasin.

Svaka od 100-nak konkursnih aplikacija sadržala je u sebi ideju koja je donosila povećanje profitabilnosti, a samim tim i povećanje zaposlenosti, rekao je sekretar Vasin i naveo da je zato teško bilo napraviti selekciju. 'Uvažili smo tri kriterijuma. Pre svega, podržali smo one ideje koje za krajnju ambiciju imaju stvaranje novog proizvoda ili poboljšanje efikasnosti rada.'

Zatim , pokušali smo sredstva ravnomerno da raspodelimo u sve delove Vojvodine i na kraju, da iskombinujemo pomoć u malim iznosima i jednu vrstu pomoći nekom većem preduzeću. Želeli smo da pokrajinska Vlada odlučujuće doprinese oporavku preduzeća koje je značajno za neki grad i region, a da, s druge strane, finansijski pomognemo one projekte koji sa malim sredstvima daju izuzetne rezultate”, informisao je prisutne privrednike Miroslav Vasin.

Izvor: http://vojvodina.gov.rs